Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (forhandling)
 4.Spørgetid til Kommissionen
 5.Valgs prøvelse
 6.Afstemningstid
  
6.1.Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Markedsføring og brug af sprængstofprækursorer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.EU's tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.De fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere med bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Gennemførelse af direktivet om forbrugerkreditaftaler (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Social investeringspagt (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Gennemførelsen af følgeretsdirektivet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.11.Ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer (afstemning)
  
6.12.Ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne (afstemning)
  
6.13.Godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (afstemning)
  
6.14.Godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)
  
6.15.Kort-, internet- og mobilbetalinger (afstemning)
  
6.16.Skyggebanker (afstemning)
  
6.17.Beskyttelse af børn i den digitale verden (afstemning)
  
6.18.Initiativ for socialt iværksætteri (afstemning)
  
6.19.Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (afstemning)
  
6.20.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Haiti
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie - Industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og skiferolie (forhandling)
 12.Omstrukturering af den europæiske bilindustri (forhandling)
 13.EU's stålindustri (forhandling)
 14.Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (forhandling)
 15.Eventuel forsinkelse af idriftsættelsen af SIS II (forhandling)
 16.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 (forhandling)
 17.Kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (forhandling)
 18.Modtagne dokumenter
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1219 kb) 
 
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (235 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (588 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (370 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1228 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik