Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 20 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (dibattitu)
 4.Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Riformulazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.It-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.L-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn KE-Danimarka/Groenlandja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Patt dwar l-Investiment Soċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi (votazzjoni)
  
6.12.Emenda tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u tal-Artikolu 182 dwar ir-rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet (votazzjoni)
  
6.13.L-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I (votazzjoni)
  
6.14.L-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija ***I (votazzjoni)
  
6.15.Pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl (votazzjoni)
  
6.16.Sistema bankarja parallela (votazzjoni)
  
6.17.Il-protezzjoni tat-tfal fid-dinja diġitali (votazzjoni)
  
6.18.Inizjattiva għan-Negozju Soċjali (votazzjoni)
  
6.19.Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (votazzjoni)
  
6.20.Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2011 (votazzjoni)
 7.Seduta formali - Ħaiti
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale - L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale (dibattitu)
 12.Każijiet ta' ristrutturazzjoni fl-industrija Ewropea tal-karozzi (dibattitu)
 13.L-industrija tal-azzar tal-UE (dibattitu)
 14.Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (dibattitu)
 15.Dewmien possibbli għall-bidu tal-operat tas-SIS II (dibattitu)
 16.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 (dibattitu)
 17.Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) (dibattitu)
 18.Dokumenti mressqa
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (196 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1219 kb) 
 
Minuti (211 kb) Reġistru tal-attendenza (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (318 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (502 kb) 
 
Minuti (250 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (543 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1307 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza