Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Tura pytań do Komisji
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  
6.1.Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziana w Umowie partnerskiej w sprawie połowów WE-Dania/Grenlandia *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Pakt inwestycji społecznych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smaków Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (głosowanie)
  
6.12.Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad (głosowanie)
  
6.13.Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ***I (głosowanie)
  
6.14.Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I (głosowanie)
  
6.15.Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych (głosowanie)
  
6.16.Równoległy system bankowy (głosowanie)
  
6.17.Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (głosowanie)
  
6.18.Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej (głosowanie)
  
6.19.W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)
  
6.20.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Haiti
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko - Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (debata)
 12.Przypadki restrukturyzacji w europejskim przemyśle samochodowym (debata)
 13.Przemysł hutniczy UE (debata)
 14.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (debata)
 15.Ewentualne opóźnienia w uruchomieniu SIS II (debata)
 16.Działalność Komisji Petycji w 2011 r. (debata)
 17.Kontrola sprawowania prawa UE (2010) (debata)
 18.Składanie dokumentów
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (193 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1219 kb) 
 
Protokół (145 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (240 kb) Wyniki głosowań imiennych (607 kb) 
 
Protokół (249 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (471 kb) Wyniki głosowań imiennych (1230 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności