Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii (rozprava)
 4.Hodina otázok pre Komisiu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Hlasovanie
  
6.1.Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Osobitné dočasné opatrenia na prijímanie úradníkov a dočasných zamestnancov Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Pristúpenie EÚ k protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Dánskom/Grónskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Vykonávanie smernice o spotrebiteľskom úvere (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Pakt o sociálnych investíciách (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Propagačné a informačné opatrenia na podporu poľnohospodárskych výrobkov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Vykonávanie smernice o práve ďalšieho predaja (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Zmena a doplnenie článku 70 o medziinštitucionálnych rokovaniach v legislatívnych postupoch (hlasovanie)
  
6.12.Zmena a doplnenie článku 181 o doslovnom zápise a článku 182 o audiovizuálnom zázname rokovania (hlasovanie)
  
6.13.Schvaľovanie a dohľad nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ***I (hlasovanie)
  
6.14.Schvaľovanie poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel ***I (hlasovanie)
  
6.15.Kartové, internetové a mobilné platby (hlasovanie)
  
6.16.Tieňové bankovníctvo (hlasovanie)
  
6.17.Ochrana detí v digitálnom svete (hlasovanie)
  
6.18.Iniciatíva pre sociálne podnikanie (hlasovanie)
  
6.19.Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii (hlasovanie)
  
6.20.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2011 (hlasovanie)
 7.Slávnostná schôdza - Haiti
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Vplyv ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie - Priemyselné, energetické a ostatné aspekty bridlicového plynu a ropy (rozprava)
 12.Prípady reštrukturalizácie v európskom automobilovom priemysle (rozprava)
 13.Oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)
 14.Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (rozprava)
 15.Možné oneskorenie začatia prevádzky SIS II (rozprava)
 16.Aktivity Výboru pre petície (2011) (rozprava)
 17.Kontrola uplatňovania práva EÚ (2010) (rozprava)
 18.Predložené dokumenty
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (195 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1219 kb) 
 
Zápisnica (204 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (279 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (577 kb) 
 
Zápisnica (259 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (470 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1285 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia