Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 209k
2012. november 20., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A valódi gazdasági és monetáris unió felé (vita)
 4.A Bizottsághoz intézett kérdések órája
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Szavazások órája
  
6.1.A joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.A robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.A Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő uniós csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.A fogyasztói hitelről szóló irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.A szociális beruházásokról szóló megállapodás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.9.A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.10.A „követő jogról” szóló irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.11.Az eljárási szabályzat 70. cikkének módosítása (intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során) (szavazás)
  
6.12.A Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 181. cikkének és az üléseken készült audiovizuális felvételekről szóló 182. cikkének módosítása (szavazás)
  
6.13.A két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)
  
6.14.A mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyása ***I (szavazás)
  
6.15.A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések (szavazás)
  
6.16.Árnyékbanki tevékenységek (szavazás)
  
6.17.A gyermekek védelme a digitális világban (szavazás)
  
6.18.Kezdeményezés a szociális vállalkozásért (szavazás)
  
6.19.A valódi gazdasági és monetáris unió felé (szavazás)
  
6.20.Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2011. évi munkája (szavazás)
 7.Ünnepélyes ülés - Haiti
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A palagáz- és palaolaj-kitermelés környezetre gyakorolt hatása - A palagáz és a palaolaj ipari, energetikai és egyéb szempontjai (vita)
 12.Szerkezetátalakítás az európai autóiparban (vita)
 13.Az EU acélipara (vita)
 14.A Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciája (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás esetleges kiterjesztése (vita)
 15.A SIS II működésbe helyezésének lehetséges késése (vita)
 16.A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenysége (vita)
 17.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2010) (vita)
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.35-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen és Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Sattar Beheshti esetére (B7-0502/2012);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu és Philippe Boulland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Sattar Beheshti esetére (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre és Sattar Beheshti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára (B7-0515/2012).

II.   A Burmában kialakult helyzet, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland és Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Burmában kialakult helyzetről, különös tekintettel az Arakan államban folytatódó erőszakra (B7-0514/2012).

III.   A migránsok helyzete Líbiában

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0504/2012);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland és Jean Roatta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a migránsok líbiai helyzetéről (B7-0519/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A valódi gazdasági és monetáris unió felé (vita)

Jelentés az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökeinek „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című jelentésére vonatkozó, Bizottsághoz intézett ajánlásokkal [2012/2151(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Loucas Louca (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pervenche Berès (az EMPL bizottság véleményének előadója), Roberto Gualtieri (az AFCO bizottság véleményének előadója), Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liem Hoang Ngoc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Wolf Klinz, aki válaszol, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog és Peter van Dalen.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Michel Barnier, Loucas Louca és Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.11.20-i jegyzőkönyv, 6.19. pont .


4. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Az európai ipar ösztönzése a növekedésért és a munkahelyteremtésért

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) és László Andor (a Bizottság tagja)

Az elnök röviden emlékeztet a Bizottsághoz intézett kérdések órájának lebonyolítási módjára.

Antonio Tajani és László Andor válaszol a következő képviselők által feltett kérdésekre: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli és Krisztina Morvai.

A Bizottsághoz intézett kérdések óráját lezárják.


ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

5. Mandátumvizsgálat

Felszólal: Rebecca Harms és Herbert Reul a palagázzal kapcsolatosan a Parlament helyiségeiben rendezett kiállításról.

°
° ° °

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2012. október 3-i hatállyal érvényesnek tekinti Patricia van der Kammen képviselői mandátumát.


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0412)


6.2. A robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozatala és felhasználása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0413)


6.3. Az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0414)


6.4. A Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő uniós csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő uniós csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0415)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.5. Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0416)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.6. Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1993. december 6-i 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvtervezetről [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI TERVEZET és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0417)


6.7. A fogyasztói hitelről szóló irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a fogyasztói hitelről szóló 2008/48/EK irányelv végrehajtásáról [2012/2037(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0418)


6.8. A szociális beruházásokról szóló megállapodás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a szociális beruházásokról szóló megállapodásról mint a válságra adott válaszról [2012/2003(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0419)


6.9. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: milyen legyen a stratégia Európa ízeinek támogatására [2012/2077(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: José Bové (A7-0286/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0420)


6.10. A „követő jogról” szóló irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a „követő jogról” szóló irányelv (2001/84/EK) végrehajtásáról és hatásairól [2012/2038(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0421)


6.11. Az eljárási szabályzat 70. cikkének módosítása (intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során) (szavazás)

Jelentés az eljárási szabályzat 70. cikkének módosításáról (intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során) [2011/2298(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Minősített többség a módosítások elfogadásához)
(Egyszerű többség a határozat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

Elfogadva (P7_TA(2012)0422)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2012)0422)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.

Felszólalás

Enrique Guerrero Salom (előadó).


6.12. A Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 181. cikkének és az üléseken készült audiovizuális felvételekről szóló 182. cikkének módosítása (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 181. cikkének és az üléseken készült audiovizuális felvételekről szóló 182. cikkének módosításáról [2012/2080(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Minősített többség a módosítások elfogadásához)
(Egyszerű többség a határozat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

Elfogadva (P7_TA(2012)0423)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2012)0423)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba.


6.13. A két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0424)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0424)


6.14. A mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyása ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0425)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0425)


6.15. A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések (szavazás)

Jelentés a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtéséről szóló zöld könyvről[2012/2040(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0426)


6.16. Árnyékbanki tevékenységek (szavazás)

Jelentés az árnyékbanki tevékenységekről [2012/2115(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0427)


6.17. A gyermekek védelme a digitális világban (szavazás)

Jelentés a gyermekek védelméről a digitális világban [2012/2068(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0428)

Felszólalás

Silvia Costa (előadó).


6.18. Kezdeményezés a szociális vállalkozásért (szavazás)

Jelentés: Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása [2012/2004(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0429)


6.19. A valódi gazdasági és monetáris unió felé (szavazás)

Jelentés az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökeinek „A valódi gazdasági és monetáris unió felé” című jelentésére vonatkozó, Bizottsághoz intézett ajánlásokkal [2012/2151(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Minősített többség az állásfoglalás elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0430)


6.20. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2011. évi munkája (szavazás)

Jelentés az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2011. évi munkájáról [2012/2048(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0431)

Felszólalás

A szavazást követően Michèle Striffler a szavazások órájának lebonyolításáról.


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

7. Ünnepélyes ülés - Haiti

A Parlament 12.35 és 13.00 között, Michel Martelly, Haiti elnöke felszólalása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Tadeusz Zwiefka-jelentés - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei és Daniel Hannan

Jan Mulder-jelentés - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei és Daniel Hannan

Birgit Collin-Langen-jelentés - A7-0343/2012
Giommaria Uggias és Monica Luisa Macovei

Danuta Jazłowiecka-jelentés - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská és Danuta Jazłowiecka

Wim van de Camp-jelentés - A7-0445/2011
George Lyon

Felszólal: Charles Tannock a szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások lebonyolításáról.

Wim van de Camp-jelentés - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi és Adam Bielan

Pier Antonio Panzeri-jelentés - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan és Elena Băsescu

Sampo Terho-jelentés - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei és Miroslav Mikolášik

Saïd El Khadraoui-jelentés - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Silvia Costa-jelentés - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik és Elena Băsescu

Heinz K. Becker-jelentés - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš és Raffaele Baldassarre

Marianne Thyssen-jelentés - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš és Anna Záborská


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Gilles Pargneaux közölte, hogy szavazóállomása nem működött az A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 és A7-0352/2012 számú jelentésekről tartott szavazások idején.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A palagáz- és palaolaj-kitermelés környezetre gyakorolt hatása - A palagáz és a palaolaj ipari, energetikai és egyéb szempontjai (vita)

Jelentés a palagáz- és palaolaj-kitermelés környezetre gyakorolt hatásairól [2011/2308(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Jelentés a palagáz és palaolaj ipari, energetikai és egyéb szempontjairól [2011/2309(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Felszólal Rebecca Harms, aki visszatér a szavazás előtt elmondott felszólalására és kéri, hogy bontsák le a palagázzal kapcsolatos kiállítást, amelyet egy olyan érdekcsoport szervezett, amely nem szerepel a hivatalos lobbiszervezetek jegyzékén, vagy hogy az átláthatóság biztosítása érdekében vegyék fel a „Citizens' Initiative For Responsible Energy” szervezetet a lobbisták közé. Az elnök tudomásul veszi a felszólalást, hangsúlyozva, hogy a kiállítást a megfelelő módon engedélyezték.

Felszólal Holger Krahmer, Rebecca Harms felszólalásával kapcsolatosan.

Bogusław Sonik és Niki Tzavela ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Catherine Grèze (a DEVE bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is: Konrad Szymański, Filip Kaczmarek és Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (a JURI bizottság véleményének előadója), Jan Březina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Konrad Szymański, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jan Březina és Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sandrine Bélier és Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Robert Goebbels és Paweł Robert Kowal, és Nick Griffin, független.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, aki válaszol a következő képviselők négy kékkártyás kérdésére is: Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi és Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, a vita lebonyolításával kapcsolatosan, Paul Nuttall, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sandrine Bélier, Sabine Wils, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, sa vita lebonyolításával kapcsolatosan, Sabine Wils, aki válaszol a következő képviselők két kékkártyás kérdésére: Holger Krahmer és Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes és Michèle Rivasi, Franz Obermayr, a vita levezetésével kapcsolatosan, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels és Graham Watson.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Andrzej Grzyb és Struan Stevenson, akik két kékkártyás kérdést tesznek fel a következő képviselőnek: Graham Watson, aki válaszol, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß és Lena Kolarska-Bobińska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach és Mairead McGuinness.

Felszólal: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik és Niki Tzavela.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.11.21-i jegyzőkönyv, 5.12. pont és 2012.11.21-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


12. Szerkezetátalakítás az európai autóiparban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Szerkezetátalakítás az európai autóiparban

Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Mathieu Grosch és Bart Staes, Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Philip Claeys, független.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas és Frédéric Daerden.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea és Andreas Mölzer.

Felszólal: László Andor.

A vitát berekesztik.


13. Az EU acélipara (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000184/2012) felteszi: Amalia Sartori, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU acélipara (B7-0368/2012)

Amalia Sartori kifejti a kérdést.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alfredo Pallone, Oreste Rossi és Claudio Morganti.

Felszólal: Antonio Tajani.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


14. A Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciája (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás esetleges kiterjesztése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciája (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás esetleges kiterjesztése

Loucas Louca (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sabine Verheyen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ivailo Kalfin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Amelia Andersdotter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Hökmark és Debora Serracchiani.

Felszólal: Antonio Tajani és Loucas Louca.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.11.22-i jegyzőkönyv, 13.6. pont .


(A 20.55-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

15. A SIS II működésbe helyezésének lehetséges késése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A SIS II működésbe helyezésének lehetséges késése

Loucas Louca (a Tanács soros elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman és Iliana Malinova Iotova.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Loucas Louca.

A vitát berekesztik.


16. A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenysége (vita)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységéről [2011/2317(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland és Elena Băsescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Giles Chichester.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.11.21-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


17. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2010) (vita)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves jelentésről [2011/2275(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (a PETI bizottság véleményének előadója), Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kinga Göncz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner és Alexandra Thein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Seán Kelly és Janusz Wojciechowski.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Eva Lichtenberger.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.11.21-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2012. évi általános költségvetéshez – a Tanács 2012. november 20–i álláspontja (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Bizottság 2012. november 14-i határozata a Nobel-békedíj elfogadásáról (C(2012)8362).


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 499.935/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat