Indiċi 
Minuti
PDF 250kWORD 211k
It-Tlieta, 20 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (dibattitu)
 4.Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Riformulazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.It-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.L-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn KE-Danimarka/Groenlandja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Patt dwar l-Investiment Soċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi (votazzjoni)
  
6.12.Emenda tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u tal-Artikolu 182 dwar ir-rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet (votazzjoni)
  
6.13.L-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I (votazzjoni)
  
6.14.L-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija ***I (votazzjoni)
  
6.15.Pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl (votazzjoni)
  
6.16.Sistema bankarja parallela (votazzjoni)
  
6.17.Il-protezzjoni tat-tfal fid-dinja diġitali (votazzjoni)
  
6.18.Inizjattiva għan-Negozju Soċjali (votazzjoni)
  
6.19.Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (votazzjoni)
  
6.20.Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2011 (votazzjoni)
 7.Seduta formali - Ħaiti
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale - L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale (dibattitu)
 12.Każijiet ta' ristrutturazzjoni fl-industrija Ewropea tal-karozzi (dibattitu)
 13.L-industrija tal-azzar tal-UE (dibattitu)
 14.Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (dibattitu)
 15.Dewmien possibbli għall-bidu tal-operat tas-SIS II (dibattitu)
 16.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 (dibattitu)
 17.Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) (dibattitu)
 18.Dokumenti mressqa
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen u Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Sattar Beheshti (B7-0502/2012);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu u Philippe Boulland f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat u Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Sattar Beheshti (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0515/2012).

II.   Is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni f'Burma (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland u Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen u Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0514/2012).

III.   Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0504/2012);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland u Jean Roatta f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0519/2012).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Grupp tal-Euro "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina" [2012/2151(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu Loucas Louca (President fil-kariga tal-Kunsill) u Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Roberto Gualtieri (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Liem Hoang Ngoc f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Sampo Terho f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, din tal-aħħar tkellmet biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Wolf Klinz li wieġeb il-mistoqsija, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner u Krišjānis Kariņš.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog u Peter van Dalen.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu Michel Barnier, Loucas Louca u Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.19 tal- Minuti ta' 20.11.2012.


4. Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni

L-istimolu lill-industrija Ewropea għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni)

Il-President ifakkar fil-qosor dwar il-modalitajiet tal-kondotta dwar il-ħin tal-mistoqsijiet tal-Kummissjoni.

Antonio Tajani u László Andor wieġbu għall-mistoqsijiet magħmulin mill-Membri li ġejjin: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli u Krisztina Morvai.

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni ntemm.


PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

5. Verifika tal-kredenzjali

Tkellmu Rebecca Harms u Herbert Reul dwar il-wirja dwar il-gass tax-shale organizzata fil-preċinti tal-Parlament.

°
° ° °

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament approva l-mandat ta' Patricia van der Kammen b'effett mit-3 Ottobru 2012.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Riformulazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Riformulazzjoni) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0412)


6.2. It-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0413)


6.3. Miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jintroduċi, fl-okkażjoni tal-adeżjoni tal-Kroazja, miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0414)


6.4. L-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0415)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.5. L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn KE-Danimarka/Groenlandja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0416)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


6.6. Id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' Direttiva tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar ċerti arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni residenti fi Stat Membru li ma twieldux fih. [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TAL-KUNSILL u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0417)


6.7. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/48/KE dwar il-Kreditu għall-Konsumatur [2012/2037(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0418)


6.8. Patt dwar l-Investiment Soċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Patt dwar l-Investiment Soċjali - bħala reazzjoni għall-kriżi [2012/2003(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0419)


6.9. Miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli: liema strateġija għall-promozzjoni tat-togħmiet tal-Ewropa? [2012/2077(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: José Bové (A7-0286/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0420)


6.10. L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid (2001/84/KE) [2012/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0421)


6.11. Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi (votazzjoni)

Rapport dwar l-Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi [2011/2298(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni tal-emendi)
(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-adozzjoni tad-deċiżjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

EMENDI GĦAT-TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottati (P7_TA(2012)0422)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0422)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss.

Intervent

Enrique Guerrero Salom (rapporteur).


6.12. Emenda tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u tal-Artikolu 182 dwar ir-rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet (votazzjoni)

Rapport dwar l-Emenda tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u tal-Artikolu 182 dwar ir-rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet [2012/2080(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni tal-emendi)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-adozzjoni tad-deċiżjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

EMENDI GĦAT-TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottati (P7_TA(2012)0423)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0423)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss.


6.13. L-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli. [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0424)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0424)


6.14. L-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0425)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0425)


6.15. Pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl (votazzjoni)

Rapport dwar “Lejn suq Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl” [2012/2040(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0426)


6.16. Sistema bankarja parallela (votazzjoni)

Rapport dwar Sistema Bankarja Parallela [2012/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0427)


6.17. Il-protezzjoni tat-tfal fid-dinja diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tat-tfal fid-dinja diġitali [2012/2068(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0428)

Intervent

Silvia Costa (rapporteur).


6.18. Inizjattiva għan-Negozju Soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva għan-Negozju Soċjali – Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni [2012/2004(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0429)


6.19. Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Grupp tal-Euro "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina" [2012/2151(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Maġġoranza kwalifikata għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0430)


6.20. Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2011 (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2011 [2012/2048(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0431)

Intervent

Michèle Striffler, wara l-votazzjoni, dwar l-andament tal-votazzjoni.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

7. Seduta formali - Ħaiti

Min-12.35 sas-13.00 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Michel Martelly, President ta' Ħaiti.


PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei u Daniel Hannan

Rapport Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei u Daniel Hannan

Rapport Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias u Monica Luisa Macovei

Rapport Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská u Danuta Jazłowiecka

Rapport Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Tkellem Charles Tannock dwar it-twettiq tal-ispjegazzjonijiet orali tal-vot.

Rapport Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi u Adam Bielan

Rapport Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan u Elena Băsescu

Rapport Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei u Miroslav Mikolášik

Rapport Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Rapport Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik u Elena Băsescu

Rapport Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš u Raffaele Baldassarre

Rapport Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš u Anna Záborská


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Gilles Pargneaux stqarr li l-istazzjon tal-vot tiegħu ma ħadimx waqt il-votazzjoni dwar ir-rapporti A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 u A7-0352/2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale - L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale (dibattitu)

Rapport dwar l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u żejt tax-shale [2011/2308(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Rapport dwar l-aspetti industrijali, tal-enerġija u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale [2011/2309(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Tkellmet Rebecca Harms, li reġgħet lura għall-intervent tagħha ta' qabel il-votazzjoni u talbet li titneħħa l-wirja dwar il-gass tax-shale organizzata minn grupp ta' interess li mhuwiex fuq il-lista tal-lobbyists, jew li l-organizzatur, "l-Inizjattiva taċ-Ċittadini għall-Użu tal-Enerġija Responsabbli", jiġi reġistrat fir-reġistru tal-lobbyists biex tiġi rrispettata t-trasparenza. Il-President ħadet nota, filwaqt li enfasizzat li l-wirja kienet awtorizzata kif xieraq.

Tkellem Holger Krahmer dwar l-intervent ta' Rebecca Harms.

Bogusław Sonik u Niki Tzavela ppreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Tkellmu Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Catherine Grèze (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), li wieġbet ukoll it-tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Konrad Szymański, Filip Kaczmarek u Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Jan Březina f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Konrad Szymański, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jan Březina u Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Sandrine Bélier u Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Robert Goebbels u Paweł Robert Kowal, u Nick Griffin Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Tkellmu Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, li wieġbet ukoll għal erba' mistoqsijiet "karta blu" ta' Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi u Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, dwar l-andament tad-dibattitu, Paul Nuttall, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sandrine Bélier, Sabine Wils, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, dwar l-andament tad-dibattitu, Sabine Wils, biex twieġeb għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" oħra ta' Holger Krahmer u Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Claude Turmes u Michèle Rivasi, Franz Obermayr, dwar it-twettiq tad-dibattitu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels u Graham Watson.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Tkellmu Andrzej Grzyb u Struan Stevenson biex jistaqsu żewġ mistoqsijiet "karta blu" lil Graham Watson, li weġibhom, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß u Lena Kolarska-Bobińska.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach u Mairead McGuinness.

Tkellmu Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik u Niki Tzavela.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.12 tal- Minuti ta' 21.11.2012 u punt 5.13 tal- Minuti ta' 21.11.2012.


12. Każijiet ta' ristrutturazzjoni fl-industrija Ewropea tal-karozzi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Każijiet ta' ristrutturazzjoni fl-industrija Ewropea tal-karozzi

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Mathieu Grosch u Bart Staes, Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Philip Claeys Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas u Frédéric Daerden.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea u Andreas Mölzer.

Tkellem László Andor.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. L-industrija tal-azzar tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000184/2012) imressqa minn Amalia Sartori, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: L-Industrija tal-azzar tal-UE (B7-0368/2012)

Amalia Sartori daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

Tkellmu Franck Proust f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp EFD, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden u Pervenche Berès.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Alfredo Pallone, Oreste Rossi u Claudio Morganti.

Tkellem Antonio Tajani.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


14. Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali

Loucas Louca (President fil-kariga tal-Kunsill) u Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Sabine Verheyen f'isem il-Grupp PPE, Ivailo Kalfin f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Amelia Andersdotter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Hökmark u Debora Serracchiani.

Tkellmu Antonio Tajani u Loucas Louca.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jiġu mħabbra iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.6 tal- Minuti ta' 22.11.2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

15. Dewmien possibbli għall-bidu tal-operat tas-SIS II (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dewmien possibbli għall-bidu tal-operat tas-SIS II

Loucas Louca (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Ioan Enciu f'isem il-Grupp S&D, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman u Iliana Malinova Iotova.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Loucas Louca.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 [2011/2317(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland u Elena Băsescu.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Giles Chichester.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.14 tal- Minuti ta' 21.11.2012.


17. Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) (dibattitu)

Rapport dwar it-28 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) [2011/2275(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Peter Jahr f'isem il-Grupp PPE, Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner u Alexandra Thein.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Seán Kelly u Janusz Wojciechowski.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Eva Lichtenberger.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.11 tal- Minuti ta' 21.11.2012.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Abbozz ta' baġit emendatorju nru 5 għall-baġit ġenerali 2012 - Pożizzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2012 (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14.11.2012 rigward l-aċċettazzjoni tal-Premju tal-Paċi Nobel (C(2012)8362).


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 499.935/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza