Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 21 noiembrie 2012 - Strasbourg

4. Pregătirea reuniunii Consiliului European (22-23 noiembrie 2012) mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (22-23 noiembrie 2012) mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual

Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către John Stuart Agnew, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hannes Swoboda, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Lucas Hartong pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Gabriele Zimmer, care a răspuns, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio şi Alda Sousa.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos şi Marietta Giannakou.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel şi Alain Lamassoure.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei), Andreas Mavroyiannis (Preşedintele i-a mulţumit acestuia din urmă pentru activitatea realizată de Preşedinţia cipriotă în exerciţiu a Consiliului) şi Maroš Šefčovič, pentru a răspunde unei întrebări care îi fusese adresată mai devreme de Luis de Grandes Pascual.

Au intervenit: Andrew Henry William Brons, neafiliat, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D şi Reimer Böge, în numele Grupului PPE.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată la ora 12.15)

(De la 12.15 la 12.35, Parlamentul s-a reunit cu ocazia decernării Premiului LUX)

(Şedinţa a fost reluată la ora 12.35)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate