Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg

5.1. Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine (hääletus)
CRE

Ettepanek võtta vastu otsus, millega kiidetakse heaks Tonio Borgi nimetamine komisjoni liikmeks (B7-0521/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (21.11.2012 protokolli lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0432)

Sõnavõtt

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) võttis parlamendi otsuse teadmiseks.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika