Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2242(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0381/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0381/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2012 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

5.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III - Επιτροπή [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0433)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου