Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2237(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0380/2012

Ingediende teksten :

A7-0380/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/11/2012 - 5.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0434

Notulen
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg

5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0434)

Juridische mededeling - Privacybeleid