Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2237(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0380/2012

Ingivna texter :

A7-0380/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/11/2012 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0434

Protokoll
Onsdagen den 21 november 2012 - Strasbourg

5.3. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0434)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy