Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0054(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0351/2012

Ingediende teksten :

A7-0351/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/11/2012 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0435

Notulen
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg

5.4. Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994, en tot wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0435)

Juridische mededeling - Privacybeleid