Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0283/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2012 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

5.12. Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον [2011/2308(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0443)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου