Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg

16. Proponowana dyrektywa o ochronie danych – przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Proponowana dyrektywa o ochronie danych – przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

Maria Damanaki (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Dimitrios Droutsas w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrała Maria Damanaki.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności