Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0206(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0239/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0446

Zápis
Středa, 21. listopadu 2012 - Štrasburk

17. Populace lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace ***I – Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I – Odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel ***I – Drobný pobřežní rybolov, řemeslný rybolov a reforma SRP – Vnější dimenze společné rybářské politiky (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a ruší nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Zpráva o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky [2011/2292(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0291/2012)

Zpráva o vnější dimenzi společné rybářské politiky [2011/2318(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira a Isabella Lövin uvedli zprávy.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Andrea Zanoni (navrhovatel výboru ENVI), Carl Schlyter (navrhovatel výboru ENVI), Ana Miranda (navrhovatelka výboru REGI), Barbara Matera (navrhovatelka výboru FEMM), Gabriel Mato Adrover za skupinu PPE, Ole Christensen za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo a Jens Nilsson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Gesine Meissner a Luís Paulo Alves.

Vystoupili: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira a Isabella Lövin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 22.11.2012, bod 13.3 zápisu ze dne 22.11.2012, bod 13.4 zápisu ze dne 22.11.2012, bod 13.15 zápisu ze dne 22.11.2012 a bod 13.16 zápisu ze dne 22.11.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí