Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0206(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0239/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0446

Protokol
Onsdag den 21. november 2012 - Strasbourg

17. Flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand ***I - Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ***I - Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer ***I - Fiskeri i lille målestok og ikke-industrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik - Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeri efter denne bestand [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Betænkning om kystfiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik [2011/2292(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A7-0291/2012)

Betænkning om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension [2011/2318(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira og Isabella Lövin forelagde deres betænkninger.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Andrea Zanoni (ordfører for udtalelse fra ENVI), Carl Schlyter (ordfører for udtalelse fra ENVI), Ana Miranda (ordfører for udtalelse fra REGI), Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), Gabriel Mato Adrover for PPE-Gruppen, Ole Christensen for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo og Jens Nilsson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Gesine Meissner og Luís Paulo Alves.

Talere: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira og Isabella Lövin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 22.11.2012, punkt 13.3 i protokollen af 22.11.2012, punkt 13.4 i protokollen af 22.11.2012, punkt 13.15 i protokollen af 22.11.2012 og punkt 13.16 i protokollen af 22.11.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik