Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0206(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0239/2012

Keskustelut :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 13.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0446

Pöytäkirja
Keskiviikko 21. marraskuuta 2012 - Strasbourg

17. Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma ***I - Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I - Hainevien irrottaminen aluksella ***I - Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus - Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hainevien irrottamisesta aluksella annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Mietintö pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta [2011/2292(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0291/2012)

Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta [2011/2318(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin esittelivät mietintönsä.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrea Zanoni (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carl Schlyter (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ana Miranda (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriel Mato Adrover PPE-ryhmän puolesta, Ole Christensen S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo ja Jens Nilsson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Gesine Meissner ja Luís Paulo Alves.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.1, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.3, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.4, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.15 ja istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö