Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0206(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0239/2012

Debaty :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0446

Protokół
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg

17. Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby ***I - Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich ***I - Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków ***I - Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb - Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Sprawozdanie w sprawie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa [2011/2292(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0291/2012)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa [2011/2318(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira i Isabella Lövin przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrea Zanoni (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Carl Schlyter (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Ana Miranda (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Gabriel Mato Adrover w imieniu grupy PPE, Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo i Jens Nilsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Gesine Meissner i Luís Paulo Alves.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira i Isabella Lövin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.3 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.4 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.15 protokołu z dnia 22.11.2012 i pkt 13.16 protokołu z dnia 22.11.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności