Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 21. listopadu 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Příprava zasedání Evropské rady (22.–23. listopadu 2012) zejména s ohledem na víceletý finanční rámec (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Jmenování Tonia Borga členem Komise (hlasování)
  
5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2012: uvolnění prostředků z Fondu solidarity v důsledku zemětřesení v oblasti Emilia-Romagna (Itálie) a změna rozpočtové položky pro přípravnou akci na Evropský rok dobrovolnictví 2011 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII GATT 1994 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Celní kvóty na vývoz dřeva z Ruska do EU ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Změna koncesí u zpracovaného drůbežího masa mezi EU, Brazílií a Thajskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Změna příloh k protokolům 1 a 2 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Izraelem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Dohoda EU-Rusko o správě celních kvót na vývoz dřeva *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (včetně Spojeného království a Irska) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (bez účasti Spojeného království a Irska) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Kontrola uplatňování práva EU (2010) (hlasování)
  
5.12.Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí (hlasování)
  
5.13.Průmyslová, energetická a ostatní hlediska břidlicového plynu a ropy (hlasování)
  
5.14.Činnost Petičního výboru za rok 2011 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Rozpočtový postup na rok 2013: činnost dohodovacího výboru (rozprava)
 10.Konference o změně klimatu v Dohá (COP 18) (rozprava)
 11.Rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy (rozprava)
 12.Situace v Gaze (rozprava)
 13.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Doložky EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr – Kybernetická bezpečnost a ochrana – Úloha společné bezpečnostní a obranné politiky v případě krizí souvisejících s klimatem a přírodních katastrof (rozprava)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (rozprava)
 16.Navrhovaná směrnice o ochraně údajů – zpracovávání osobních údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (rozprava)
 17.Populace lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace ***I – Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I – Odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel ***I – Drobný pobřežní rybolov, řemeslný rybolov a reforma SRP – Vnější dimenze společné rybářské politiky (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování Tonia Borga členem Komise
Zápis (189 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (988 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (216 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (186 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (467 kb)    
 
Zápis (251 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (417 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1053 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí