Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22-23 Νοεμβρίου 2012) με ειδική αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
5.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (ψηφοφορία)
  
5.12.Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)
  
5.13.Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)
  
5.14.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013: εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής (συζήτηση)
 10.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) (συζήτηση)
 11.Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Γάζα (συζήτηση)
 13.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση - Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο - Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (συζήτηση)
 16.Η προτεινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I - Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I - Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I - Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ - Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (988 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (233 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (163 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (459 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (278 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (421 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1060 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου