Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 21. marraskuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Valmistelut erityisesti monivuotista rahoituskehystä käsittelevää Eurooppa-neuvoston kokousta varten (22.-23. marraskuuta 2012) (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tonio Borgin nimittäminen komission jäseneksi (äänestys)
  
5.2.Lisätalousarvioesitys nro 5/2012: solidaarisuusrahaston käyttö Emilia-Romagnan (Italia) maanjäristysten jälkeen ja Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta 2011 koskevan valmistelutoimen budjettikohdan mukauttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – maanjäristykset Italiassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpano ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.5.Puun vientiin Venäjältä Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.6.Siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n, Brasilian ja Thaimaan välisten myönnytysten muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.7.EY:n ja Israelin välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 liitteiden muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.8.EU:n ja Venäjän sopimus puun viennissä sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnoinnista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.9.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.10.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.11.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta (2010) (äänestys)
  
5.12.Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset (äänestys)
  
5.13.Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (äänestys)
  
5.14.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Talousarviomenettely 2013: sovittelukomitean työn tulokset (keskustelu)
 10.Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (keskustelu)
 11.Laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut (keskustelu)
 12.Gazan tilanne (keskustelu)
 13.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus - Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Neuvottelut EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (keskustelu)
 16.Ehdotettu tietosuojadirektiivi - rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävät henkilötiedot (keskustelu)
 17.Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma ***I - Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I - Hainevien irrottaminen aluksella ***I - Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus - Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tonio Borgin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (988 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (166 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (454 kb)    
 
Pöytäkirja (251 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (392 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (988 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö