Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (22-23 ta' Novembru 2012) b'referenza partikolari għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Nomina ta' Tonio Borg għal Membru tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
5.2.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 5/2012: Il-Fond ta' Solidarjetà wara t-terremoti fl-Emilia Romagna (Italja) u modifika tal-linja baġitarja għall-azzjoni preparatorja għas-Sena Ewropea tal-Volontarjat 2011 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.L-implimentazzjoni tal-Ftehimiet li ġew konklużi mill-UE wara negozjati li saru fil-qafas tal-ArtikoluXXVIII tal-Ftehim tal-1994 tal-GATT ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.L-allokazzjoni ta' kwoti tar-rati tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-UE ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.It-tibdil fil-konċessjonijiet għal-laħam tat-tjur ipproċessat, bejn l-UE, il-Brażil u t-Tajlandja (l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Emendar tal-Annessi tal-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Il-Ftehim UE-Russja dwar l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam u l-Protokoll UE-Russja dwar il-modalitajiet tekniċi skont dak il-Ftehim *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (inkluża l-parteċipazzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (mingħajr il-parteċipazzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) (votazzjoni)
  
5.12.L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale (votazzjoni)
  
5.13.L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale (votazzjoni)
  
5.14.L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Baġit 2013: eżitu tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni (dibattitu)
 10.Konferenza ta' Doha dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 18) (dibattitu)
 11.It-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)
 13.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) - Il-klawżoli ta' difiża reċiproka u ta' solidarjetà tal-UE: dimensjonijiet politiċi u operattivi - Ċibersigurtà u Difiża - Ir-rwol tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'każ ta' kriżijiet ikkawżati mill-klima u ta' diżastri naturali (dibattitu)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kazakistan (dibattitu)
 16.Direttiva proposta dwar il-Protezzjoni tad-Data - data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali (dibattitu)
 17.Pjan multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk ***I - Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar ***I - Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti ***I - Is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd artiġjanali u r-riforma tal-PKS - Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Nomina ta' Tonio Borg għal Membru tal-Kummissjoni
Minuti (191 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (988 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (231 kb) Reġistru tal-attendenza (36 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (215 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (381 kb)    
 
Minuti (264 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (418 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (987 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza