Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 48/2012– III jagu – Komisjon (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

Õigusteave - Privaatsuspoliitika