Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

FEMM

lausuntoa varten :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 48/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö