Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 48/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Teisinė informacija - Privatumo politika