Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 22 november 2012 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 48/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid