Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 48/2012 - Sectiunea III - Comisia (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

Aviz juridic - Politica de confidențialitate