Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων INF 9/2012 και INF 10/2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη μεταφορά πιστώσεων INF 3/2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου