Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Regionkommitténs förslag om anslagsöverföring INF 9/2012 och INF 10/2012.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag om anslagsöverföring INF 3/2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy