Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg

4. Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000159/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ja Tadeusz Zwiefka, JURI komisjoni nimel komisjonile: Heakskiit kaheksa kolmanda riigi ühinemisele 1980. aasta Haagi konventsiooniga (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon) (B7-0367/2012)

Arutelu toimus 19. november 2012 (19.11.2012protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ja Tadeusz Zwiefka, JURI komisjoni nimel: Liikmesriikide kirjalik nõusolek, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku kaheksa kolmanda riigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (B7-0497/2012).

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika