Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

4. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000159/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ir Tadeusz Zwiefka JURI komiteto vardu Komisijai: Leidimas aštuonerioms šalims prisijungti prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo (B7-0367/2012),

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. lapkričio 19 d. (punktas 18 protokolo 19.11.2012).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ir Tadeusz Zwiefka, JURI komiteto vardu – dėl valstybių narių pareiškimų siekiant Europos Sąjungos interesų dėl aštuonių trečiųjų šalių prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo (B7-0497/2012).

Balsavimas: punktas 13.5 protokolo 22.11.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika