Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra

4. Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000159/2012) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein un Tadeusz Zwiefka JURI komitejas vārdā Komisijai: Apstiprinājums par astoņu trešo valstu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par bērnu starptautiskas nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (B7-0367/2012).

Debates notika 2012. gada 19. novembrī (2012. gada 19. novembra protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein un Tadeusz Zwiefka JURI komitejas vārdā - par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās apstiprina astoņu trešo valstu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (B7-0497/2012).

Balsojums: 2012. gada 22. novembra protokola 13.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika