Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg

5. Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement

Forhandlingen havde fundet sted den 20. november 2012 (punkt 14 i protokollen af 20.11.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Sabine Verheyen for PPE-Gruppen, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann og Petra Kammerevert for S&D-Gruppen om Den Internationale Telekommunikationsunions forestående verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-2012) og om en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Amelia Andersdotter og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-2012) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon og Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen om den forestående verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Afstemning: punkt 13.6 i protokollen af 22.11.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik