Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

5. Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen

Keskustelu käytiin 20. marraskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 20.11.2012, kohta 14).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann ja Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) kansainvälisen televiestinnän tulevasta maailmankonferenssista (WCIT-12) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön (ITR) soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta (B7-0498/2012)

- Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Amelia Andersdotter ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) kansainvälisen televiestinnän tulevasta maailmankonferenssista (WCIT-12) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön (ITR) soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta (B7-0499/2012)

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssista (WCIT 2012) (B7-0506/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö