Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

5. Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas.

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. lapkričio 20 d. (punktas 14 protokolo 20.11.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann ir Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu – dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos būsimosios 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Amelia Andersdotter ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos būsimosios 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo (B7-0499/2012)

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon ir Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimosios 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos (B7-0506/2012).

Balsavimas: punktas 13.6 protokolo 22.11.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika