Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra

5. Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana.

Debates notika 2012. gada 20. novembrī (2012. gada 20. novembra protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Sabine Verheyen PPE grupas vārdā, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann un Petra Kammerevert S&D grupas vārdā - par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Amelia Andersdotter un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā - par gaidāmo Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Balsojums: 2012. gada 22. novembra protokola 13.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika