Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 22. november 2012 - Strasbourg

5. Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil

Razprava je potekala 20. novembra 2012 (točka 14 zapisnika z dne 20.11.2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann in Petra Kammerevert v imenu skupine S&D o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Amelia Andersdotter in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon in Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Glasovanje: točka 13.6 zapisnika z dne 22.11.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov