Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg

7. Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2011 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Vítor Manuel da Silva Caldeira (formand for Revisionsretten) forelagde sin institutions årsberetning for 2011.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy og Iliana Ivanova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz og Chris Davies.

Talere: Algirdas Šemeta og Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik