Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

7. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2011 esittely (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli toimielimensä vuosikertomuksen 2011.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva, Jean-Pierre Audy ja Iliana Ivanova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz ja Chris Davies.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö