Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

7. 2011 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
Stenograma

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Audito Rūmų Pirmininkas) pristatė 2011 m. savo institucijos metinę ataskaitą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Andrea Češková ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Nicole Sinclaire, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy ir Iliana Ivanova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz ir Chris Davies.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika