Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg

7. Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2011 (debata)
Pełne sprawozdanie

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Prezes Trybunału Obrachunkowego) przedstawił sprawozdanie roczne swej instytucji za 2011 r.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy i Iliana Ivanova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz i Chris Davies.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności