Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

7. Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2011 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Vítor Manuel da Silva Caldeira (ordförande för revisionsrätten) redogjorde för revisionsrättens årsrapport för 2011.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Andrea Češková för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy och Iliana Ivanova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz och Chris Davies.

Talare: Algirdas Šemeta och Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy