Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0153(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0096/2012

Ingivna texter :

A7-0096/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0447

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

8. Beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder vad gäller den gemensamma handelspolitiken ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

Jörg Leichtfried redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Matteo Salvini för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, och Gianluca Susta.

Talare: Algirdas Šemeta.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 22.11.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy