Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2766(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000162/2012

Ingivna texter :

O-000162/2012 (B7-0366/2012)

Debatter :

PV 22/11/2012 - 9
CRE 22/11/2012 - 9

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

9. Åtgärder för att skydda EU:s marknad från import av produkter från Kina till ovanligt låga priser, särskilt solcellspaneler (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000162/2012) från Vital Moreira, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter från Kina till ovanligt låga priser, särskilt solcellspaneler (B7-0366/2012)

Vital Moreira utvecklade frågan.

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Daniel Caspary, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Matteo Salvini för EFD-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner och Franck Proust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Šťastný och Andrew Henry William Brons.

Talare: Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy