Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0158(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0342/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0342/2012

Keskustelut :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Äänestysselitykset
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

13.3. Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0448)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Pat the Cope Gallagher käytti ennen äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi puheenvuoron, jossa hän pyysi työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että mietintö palautetaan valiokuntaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuoro

Pat the Cope Gallagher (esittelijä) käytti ennen äänestystä puheenvuoron, jossa hän pyysi, että tarkistuksesta 32 ja muutetusta ehdotuksesta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä (pyyntöä noudatettiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö