Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0158(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0342/2012

Ingediende teksten :

A7-0342/2012

Debatten :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Stemmingen :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Stemverklaringen
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Notulen
Donderdag 22 november 2012 - Straatsburg

13.3. Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0448)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Vóór de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie wordt het woord gevoerd door Pat the Cope Gallagher (rapporteur), om te verzoeken het verslag overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement terug te verwijzen naar de commissie ten principale.

Het Parlement stemt hiermee in.

Het woord wordt gevoerd door

Pat the Cope Gallagher, vóór de stemming, om te verzoeken amendement 32 en het gewijzigd voorstel hoofdelijk in stemming te brengen (verzoek werd ingewilligd).

Juridische mededeling - Privacybeleid