Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0342/2012

Predkladané texty :

A7-0342/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Zápisnica
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg

13.3. Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0448)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pred hlasovaním o návrhu legislatívneho uznesenia vystúpil Pat the Cope Gallagher (spravodajca), ktorý na základe článku 57 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal, aby sa správa vrátila gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Parlament túto žiadosť schválil.

Vystúpenie

Pat the Cope Gallagher pred hlasovaním požiadal, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 32 a zmenenom a doplnenom návrhu správy hlasovalo podľa mien (hlasovanie prebehlo týmto spôsobom).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia