Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2012

Ingivna texter :

A7-0342/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

13.3. Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0448)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Pat the Cope Gallagher (föredragande) yttrade sig före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution, för att i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen begära att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet godkände denna begäran.

Inlägg

Pat the Cope Gallagher yttrade sig före omröstningen för att begära att ändringsförslag 32 och det ändrade förslaget skulle tas upp till omröstning genom namnupprop (så skedde också).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy