Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0498/2012

Разисквания :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0451

Протокол
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург

13.6. Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (гласуване)

Разискването се състоя на 20 ноември 2012 г. (точка 14 от протокола от 20.11.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 22 ноември 2012 г. (точка 5 от протокола от 22.11.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0498/2012, B7-0499/2012 и B7-0506/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0498/2012

(за замяна на B7-0498/2012 и B7-0499/2012):

внесени от следните членове на ЕП: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Ивайло Калфин, Catherine Trautmann и Petra Kammerevert, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, от името на групата ALDE;

Amelia Andersdotter и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2012)0451)

(Предложението за резолюция B7-0506/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност