Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0498/2012

Debatter :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0451

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

13.6. Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (omröstning)

Debatten hade hållits den 20 november 2012 (punkt 14 i protokollet av den 20.11.2012).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 22 november 2012 (punkt 5 i protokollet av den 22.11.2012).

Resolutionsförslag B7-0498/2012, B7-0499/2012 och B7-0506/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0498/2012

(ersätter B7-0498/2012 och B7-0499/2012):

inlämnat av följande ledamöter: Sabine Verheyen för PPE-gruppen,

Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann och Petra Kammerevert för S&D-gruppen;
Marietje Schaake för ALDE-gruppen;
Amelia Andersdotter och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0451)

(Resolutionsförslag B7-0506/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy